Výbor Společnosti pro porty a permanentní katetry:

předseda:                                   prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. – Interní klinika, 2.LF UK a FN Motol Praha

místopředseda:                        MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D. – Radiologická klinika, LF UK a FN                                                                 Hradec Králové

vědecký sekretář:                    MUDr. Viktor Maňásek – Onkologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín                                                             a.s.

pokladník:                                  MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. – Centrum pro léčbu bolesti, Klinika                                                                        anesteziologie, resuscitace a intenzvní medicíny, 1. LF UK a                                                                                  VFN Praha

člen:                                             Mgr.Kateřina Lisová – Interní klinika, 2.LF UK a FN Motol Praha

člen:                                             prof. MUDr. Michálek Pavel, Ph.D., D.E.S.A, M.Sc. – Klinika                                                                                anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.LF UK a VFN

člen:                                             MUDr.Martin Polák – vedoucí lékař JIP interních oborů Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

člen:                                             MUDr. Lukáš Sirotek – Klinika operační onkologie, MOÚ Brno

 

 

Revizní komise:

MUDr.Lukáš Daniš – II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie

Mgr. Lenka Šeflová – Vrchní sestra II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie

MUDr. Michal Šenkyřík – Interní gastroenterologická klinika, FN Brno-Bohunice