Home Proběhlé akce Proběhlé akce SPPK VI. ročník Mezinárodní vědecké konference SPPK 15.-16.11.2021 FN Olomouc

VI. ročník Mezinárodní vědecké konference SPPK 15.-16.11.2021 FN Olomouc

Vše, co jste chtěli vědět o cévních vstupech, ale báli jste se zeptat.

VI. ročník Mezinárodní vědecké konference SPPK 15.-16.11.2021 FN Olomouc

Videa jsou seřazená chronologicky dle programu konference, písmeno ,,B" značí číslo/pořadí bloku a písmeno ,,P" značí číslo/pořadí přednášky v daném bloku (příklad: B5-P2 značí blok 5 a druhou přednášku)

B1-P1 Optimální cévní vstup – jaké je paradigma 21.století? Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, předseda SPPK
B1-P2 Co mohu aplikovat do periferie a co rozhodně ne? MUDr. Viktor Maňásek, Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín
B1-P3 Jak připravit pacienta před zavedením středně/dlouhodobého vstupu? MUDr. Pavlína Nosková, Phd., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.LF UK a VFN Praha
B1-P4 Rozvoj kanylačního týmu - "z ničeho až na sociální sítě" MUDr. Martin Rázús, Národný onkologický ústav Bratislava
B1 diskuze I. BLOK – OBECNÝ BLOK – INDIKACE ŽILNÍCH VSTUPŮ, VLASTNOSTI LÉČIV, KANYLAČNÍ TÝMY Předsedající: Jiří Charvát, Viktor Maňásek, Pavel Michálek
B2-P1 Je stále ještě místo pro periferní vstupy? – možné indikace MUDr. Martin Polák, Interní oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
B2-P2 Periferní cévní vstupy – Současná evropská doporučení – typy vstupů, indikace, inzerce, ošetřování, komplikace Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, předseda
B2-P3 Zkušenosti s dlouhými periferními katetry Bc. Kateřina Pavelková, Petra Šimková – Cévní vstupy FN Motol Praha
B2-P4 Periferní žilní vstupy u seniorů Mgr. Bc. Jitka Velcová, Mgr. Lenka Šeflová – II.interní klinika, FN Olomouc
PEDIATRICKÉ SYMPOZIUM Téma: Praktické postupy MUDr. Jaroslav Čutora, II.klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP Banská Bystrica
B3-P1 PICC- indikácie,usg a ekg navigácia Bibiana Vertáková – Krakovská, Onkologický ústav Sv.Alžběty, Bratislava
B3-P2 Skia- metoda stále nápomocná MUDr. Vendelín Chovanec PhD., Radiologická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
B3-P3 PICC - použitý ako tunelizovaný CICC alebo FICC MUDr. Maroš Kunderlík, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Bratislava
B3-P4 PICC je bezpečným prostředkem zajišťujícím dlouhodobý centrální žilní přístup u nemocných s akutní leukemií – zkušenosti jednoho centra Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski PhD., Hemato-onkologická klini
B3-P5 Trombóza v souvislosti s PICC (vč. retrospektivní studie kanylačního centra FN Olomouc MUDr. Lukáš Daniš, II.interní klinika FN Olomouc
B4-P1 ,,Off-Label PICC,, a jeho použitie u novorodencov MUDr. Peter Kordoš, FN Ostrava
B4-P2 Trombóza a oklúzia katétra u detí, diagnostika, prevencia a liečba MUDr. Ondřej Rohleder, Klinika dětské onkologie, FN Brno
B4-P3 DIVA u pediatrických pacientov súčasné trendy MUDr. Jaroslav Čutora, II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP Banská Bystrica
B4-P4 Použitie PICC a Off-label PICC v domácom prostredí u detí, indikácie, starostlivosť, komplikácie MUDr. Jana Pavlíčková, Klinika ARO, FN Motol
B4 - P5 Kanilácia artérie u detí MUDr. Barbora Lomnická, II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP Banská Bystrica
B4-P6 2. Tunelizácie CVK, kedy a prečo, tunelizovaný FICC – kedy a prečo? MUDr. Tomáš Merta, FN Brno
B4 diskuze IV. PEDIATRICKÝ BLOK Předsedající: Jaroslav Čutora, Peter Kordoš, Ondřej Rohleder
B5-P1 PICC port – state of the art 2021 MUDr. RNDr. Michal Řiháček, MUDr. Lukáš Sirotek, MUDr. Ondřej Zapletal – Masarykův onkologický ústav, Brno
B5-P2 Komplikace PICC portů a jejich řešení Ph.D., MUDr. Oliver Kuchař, doc. MUDr. Pavel Kohout - Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
B5-P3 PICC port – elegantné riešenie MUDr. Maroš Kunderlík, MUDr. Bibiana Vertáková – Krakovská – Onkologický ústav Sv. Alžběty, Bratislava
B5-P4 Zavedení centrálního žilního portu - kde jsme v roce 2021 MUDr. Vendelín Chovanec, Bc. Pavlína Vyletová, Radoslava Nepo- vímová, Kateřina Vencláková, Petr Šmahel – FN Hradec Králové
B5-P5 Řešení částečných okluzí portu – prospektivní studie v průběhu 1 roku MUDr. Viktor Maňásek, Bc. Iveta Kociánová, Ludmila Olosová, Iva Filáková – KOC Nový Jičín
B5 diskuze V. BLOK – PORTY – UZV, NAVIGACE, INDIKACE, KOMPLIKACE Předsedající: Vendelín Chovanec, Michal Řiháček, Oliver Kuchař
B6-P1 Trendy ošetřování PICC a midline katétrů Mgr. Kateřina Lisová, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
B6-P2 Odběry z PICC a midline katétrů Bc. Iveta Constantine – FN Ostrava
B6-P3 Kožní komplikace s PICC a midline katetry 95 min 20 min 20 min 20 min 15 min 10 min 10 min 20 min 90 min 20 min 15 min 15 min Mgr. Martina Douglas, FN Olomouc
B6-P4 Řešení okluzí PIC C katetrů a portů Bc. Iveta Kociánová, Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín
B6-P5 Infekční komplikace u dlouhodobých vstupů Mudr. Martin Troubil, PhD., Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc
B7-P1 Co nám přinesl systém vzdělávání v oblasti DPV Mgr. Lenka Šeflová, FN Olomouc, Mgr. Martina Dvořáková, VFN Praha
B7-P2 Zkušenosti s podáváním DPV a ošetřováním centrálních vstupů v domácím prostředí Mgr. Eva Hajtmarová DiS., DZ a HP Charita Zábřeh
B7-P3 Co COVID dal a vzal – naše zkušenosti v centru domácí parenterální výživy FN Olomouc MUDr. Lukáš Daniš, MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová MBA, Mgr. Dana Zelinková – FN Olomouc
B7-P4 Výběr cévního vstupu pro parenterální výživu a její aplikace podle infusion Therapy Standards of Practice 2021 MUDr. Michal Šenkyřík – FN Brno a Mgr. Martina Douglas – FN Olomouc
B8-P1 Tunelizovaný dialyzační katétr, indikace, provedení, troubleshooting Prof. MUDr. Pavel Michálek PhD DESA MSc., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.LF UK a VFN Praha
B8-P2 Vnitřně-zevní punkce centrální žíly systémem Surfacer - první zkušenosti MUDr. Jan Kaván – VFN Praha
B8-P3 Cévní vstupy v transplantační medicíně MUDr. Jan Pavelka, K. Doležalová, I. Hladíková, M. Legínová, M. Macounová, J. Dunovská, A. Košnářová, J. Kuncová, IKEM Praha
B8-P4 Jaké jsou možnosti prevence dislokace cévních vstupů Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, předseda SPPK
B8-P5 Část 1: Implantované porty pro drenáž recidivujícího plicního výpotku Prof. Mudr. Pavel Michálek PhD DESA MSc., Bc. Jana Kubešová – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.L
B8-P5 Část 2: Implantované porty pro drenáž recidivujícího plicního výpotku Prof. Mudr. Pavel Michálek PhD DESA MSc., Bc. Jana Kubešová – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.L
B8 diskuze VIII. BLOK – VARIA Předsedající: Jiří Charvát, Pavel Michálek, Jan Kaván