Článek v časopice Critical Care – Recommendations for the use of vascular access in the COVID-19 patients: an Italian perspective


Akutální doporučení pro použití vstupů u pacientů COVID19 pozitivních


Přednášky konference SPPK listopad 2019, Praha