Home Přihlášení nového člena SPPK Přihlášení nového člena

Přihlášení nového člena

Přihláška on-line ZDE
SPPK 1460


Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL ČLS JEP).

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Údaje na přihlášce slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pouze pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.
Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.