Home Přihlášení nového člena SPPK Přihlášení nového člena

Přihlášení nového člena

Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL ČLS JEP).

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Údaje na přihlášce slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pouze pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.
Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.

Zobraz modal okno validace
Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně, z.s. (ČLS JEP)
Jméno (povinné)
Příjmení (povinné)
Tituly
Datum narození (povinné)
Rodné číslo (povinné)
Korespondenční adresa
E-mail (povinné)
Telefon
Mobilní telefon

Pracoviště


Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Kam se hlásíte? (povinné)
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit