Společnost pro porty a permanentní katétrySpolečnost pro porty a permanentní katétry
Společnost pro porty a permanentní katétry

Společnost pro porty a permanentní katétry

Společnost sdružuje lékaře i další zdravotnické pracovníky (zdravotní sestry), kteří se uvedené problematice věnují. Z lékařů jsou členy společnosti radiologové, onkologové, anesteziologové, intenzivisté, kardiologové, nutricionisté a další, což svědčí o multidisciplinární problematice, které se věnujeme, a to napříč jednotlivými klinickými obory. Tato skutečnost podporuje nutnost existence samostatné odborné společnosti.

Fotogalerie z našich akcí

WoCoVA 2024

WoCoVA 2024

Uchazeči o účast na mezinárodní konferenci WoCoVA 2024 v Praze v termínu 17.-19.4.2024 (https://wocova.com), kteří jsou členy SPPK při ČLS JEP, mají nárok na snížený účastnický poplatek. Základní cena je pro nečleny SPPK 690 euro.


Prosíme zájemce, kteří jsou členy SPPK, aby se v případě zájmu o účast na konferenci REGISTROVALI ZDE.  Po registraci a úhradě sníženého poplatku bude účastníkovi zaslán speciální kód i s postupem registrace na www.wocova.com. V případě dotazů volejte +420 731 598 102.

 

 

 

 

Colours of Sepsis

Colours of Sepsis

www.coloursofsepsis.cz 

 

REGISTRACE

 

WORKSHOP SPPK

 

Místo konání Colours of Sepsis

 • Clarion Congress Hotel Ostrava

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Hlavní program
 • 11. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
 • 21. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
 • 6. Den mladých intenzivistů

Vzdělávací akce 26. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena 24 kredity.
Vzdělávací akce 21. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 11. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester.

Vědecký výbor Colours of Sepsis

 • prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava
 • prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA Praha
 • prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM Hradec Kralove
 • prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc
 • prof. MUDr. M. Matějovič., Ph.D., Plzeň
 • prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., Brno
 • prof. MUDr. J. Beneš, PhD., Plzeň
 • prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., Brno
 • doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D., Ostrava
 • doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., Bratislava
 • doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Košice
 • MUDr. Juraj Koutun, CSc., Bratislava
 • MUDr. M. Otáhal, Ph.D., Praha
 • MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králové
 • MUDr. I. Satinský, Ph.D., Havířov
 • MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. B. Stibor, Baden bei Wien, Austria
 • MUDr. I. Zyková, Liberec
 • MUDr. P. Hon, Ostrava
 • MUDr. O. Jor, Ph.D., Ostrava
 • PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

Koordinátor a garant odborného programu Colours of Sepsis

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
 • Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Pořadatel Colours of Sepsis

Pod záštitou

 • Ostravské univerzity v Ostravě
 • Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakultní nemocnice v Ostravě
 • České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
 • Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzívnej medicíny SLS
 • České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP
 • České internistické společnosti ČLS JEP
 • České pediatrické společnosti ČLS JEP
 • Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
 • České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
 • České společnosti bezkrevní medicíny
 • České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS
 • České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 • Slovenskej spoločnosti infektológov SLS
 • České hematologické společnosti ČLS JEP
 • Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
 • Výukového pracoviště intenzivní medicíny IPVZ
 • České resuscitační rady
 • Slovenskej resuscitačnej rady
 • Společnosti pro porty a permanentní katétry
 • Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
 • České asociace sester
 • Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
 • Česko-Slovenského fóra pro sepsi

Organizační zajištění odborného programu

 • prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava
 • prof. MUDr. A. Jabor, CSc., Praha
 • prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc
 • prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D., Plzeň
 • prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., Plzeň
 • prof. MUDr. J. Charvát, CSc., Praha
 • prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., Brno
 • doc. MUDr. J. Franeková, Ph.D., Praha
 • doc. MUDr. M. Balík, Ph.D., Praha
 • doc. MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., Praha
 • doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Praha
 • doc. MUDr. P. Těšínský, Praha
 • doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D., Zlín
 • doc. MUDr. D. Astapenko, Ph.D., Hradec Králové
 • doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., Bratislava
 • MUDr. M. Paulíny, Ph.D., Bratislava
 • MUDr. Š. Trenkler, Ph.D., FESAIC, Košice
 • MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králové
 • MUDr. A. Truhlář, Ph.D., Hradec Králové
 • MUDr. V. Adámková, Ph.D., Praha
 • MUDr. D. Seidlová, Ph.D., Brno
 • MUDr. I. Satinský, Ph.D., Haviřov
 • MUDr. V. Špatenková, Ph.D., Liberec
 • MUDr. J. Šeblová, Ph.D., Kladno
 • MUDr. O. Klementová, Ph.D. Olomouc
 • MUDr. M. Otáhal, Ph.D., Praha
 • MUDr. P. Sklienka, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. F. Burša, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. M. Helán, Ph.D., Brno
 • MUDr. V. Kutěj, Olomouc
 • MUDr. I. Zýková, Liberec
 • MUDr. V. Maňásek, Nový Jičín
 • MUDr. A. Gebhardtová, Ph.D., Bratislava
 • MUDr. P. Hon, Ostrava
 • MUDr. J. Sagan, Ostrava
 • MUDr. P. Folwarczny, Ostrava
 • MUDr. J. Bílek, Ostrava
 • MUDr. J. Neiser, Ostrava
 • PharmDr. J. Gregorová, Ph.D., Praha
 • Mgr. T. Glac, Ostrava
 • PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. O. Jor, Ph.D, Ostrava
 • MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

Aktivity v průběhu Colours of Sepsis

Postgraduální přednáška

Přednáška na vysoké úrovni, prezentující "State of The Art" dané problematiky. Neměla by být omezena jen na prezentaci vlastních studií, nebo názorů přednášejícího. Délka přednášky je 15 minut. Po ukončení následuje pětiminutový prostor pro diskusi. Diskuse je vedená z předsednictví k dané přednášce, nebo k danému bloku přednášek.

Setkání s experty

Jedná se o diskusi dvou odborníků, vyměňujících si názory mezi sebou i s posluchači. K prezentaci názorů lze použít krátkou PC-projekci (5–10 min). Důraz se klade na diskusi. Časový prostor pro aktivitu "Setkání s experty" je 45 min. Moderátor není přítomen.

Pro-Con diskuse

Oba z oponentů přednesou desetiminutovou prezentaci na obranu svých názorů na danou problematiku. Následuje všeobecná diskuse vedená moderátorem. Časový prostor pro aktivitu "Pro-Con diskuse" je 45 min.

Výuková lekce

Přednášející se zabývá teoretickými a především praktickými aspekty řešení dané problematiky. Prezentace má provokovat k diskusi. Pro názornost je vhodné použít kasuistiky. Časový prostor pro aktivitu "Výuková lekce" je 45 min. Moderátor není přítomen.

Základy pro intenzivní medicínu

Monotematicky zaměřený blok 9 přednášek. Přednášející se podrobně zabývají patofyziologii, její klinickou aplikací a moderují diskusi. Délka jedné přednášky je 20 min.

Panelová diskuse

Na úvod vyzve moderátor každého účastníka panelu, aby představil svůj názor (2–3 min) na danou problematiku. Potom následuje všeobecná diskuse za účasti posluchačů. Projekce se nepoužívá. Časový prostor aktivitu "Panelová diskuse" je 30 min. Předmětem panelové diskuse může být postgraduální přednáška, která panelové diskusi předchází. Její délka nepřesahuje 45 minut.

Sekce posterů

Tématicky jsou postery zaměřeny zejména na pozorování, léčebné zkušenosti,nebo zajímavé kasuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí. První autor prezentuje zjištěné výsledky u posteru, formou 5-ti minutového komentáře za účasti odborné komise a auditoria. Postery jsou instalovány v celém průběhu kurzu.