O společnosti

Společnost sdružuje lékaře i další zdravotnické pracovníky (zdravotní sestry), kteří se uvedené problematice věnují. Z lékařů jsou členy společnosti radiologové, onkologové, anesteziologové, intenzivisté, kardiologové, nutricionisté a další, což svědčí o multidisciplinární problematice, které se věnujeme, a to napříč jednotlivými klinickými obory. Tato skutečnost podporuje nutnost existence samostatné odborné společnosti.
Na podkladě zkušeností řady pracovišť v USA a západní Evropě společnost podporuje vytváření tzv. PICC týmů, kdy se specializované sestry aktivně podílejí nejenom na ošetřování vstupů, ale některé je rovněž samy zavádějí. Cílem tohoto přístupu je zásadní snížení komplikací, spojených se zaváděním a hlavně užíváním cévních vstupů.

Společnost pořádá pravidelné konference a workshopy, které byly v některých případech i s mezinárodní účastí. V posledním roce se také členové společnosti účastnili dalších významných akcí, pořádaných jinými odbornými společnostmi.

Členové společnosti rovněž publikují výsledky své práce v odborných tuzemských i zahraničních časopisech.