Home O společnosti O společnosti Výbor společnosti

Výbor společnosti

Výbor společnosti:
předseda: prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. – Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol Praha
místopředseda: MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D. – Radiologická klnika, LF UK a FN Hradec Králové
vědecký sekretář: MUDr. Viktor Maňásek – Onkologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s.
pokladník: Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. – Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha
člen: Mgr.Kateřina Lisová – Interní klinika, 2.LF UK a FN Motol Praha
člen: prof. MUDr. Michálek Pavel, Ph.D., D.E.S.A, M.Sc. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1.LF UK a VFN
člen: MUDr.Martin Polák – Interní oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
člen: MUDr. Lukáš Sirotek – Klinika operační onkologie, MOÚ Brno
člen: MUDr. Michal Šenkyřík – FN Brno
   
 Revizní komise:  
vedoucí člen:  MUDr. Lukáš Daniš, FN Olomouc
člen:  MUDr. Ondřej Hloch, FN Motol
člen:  Mgr. Lenka Šeflová, FN Olomouc